Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Dokumentacija


Zakonski i podzakonski akti

Ovjerilac UIO vrši definiranje pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima:

PDF Zakon o elektronskom potpisu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 91/06),

PDF Zakon o elektronskom dokumentu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/14),

PDF Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalificiranih potvrda ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17),

PDF Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17).


Interna pravila pružanja usluga Ovjerioca UIO

Ovjerilac UIO je uvjete izdavanja i pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda definirao u sledećim dokumentima:

PDF Opći uvjeti izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda (PKI Disclosure Statement - PDS),

PDF Politika ovjeravanja Ovjerioca Uprave za indirektno oporezivanje (Certification Policy - CP),

PDF Praktična pravila pružanja usluge ovjeravanja Ovjerioca Uprave za indirektno oporezivanje (Certification Practices Statement - CPS).

PDF UIO profili potvrda (Lista svih profila potvrda koje izdaje Ovjerilac UIO).


Potvrde izdavačkih servera Ovjerioca UIO

UINORootCA (Potvrda korjenskog servera Ovjerioca UIO).

UINOIssuingCA1 (Potvrda prvog izdavačkog servera Ovjerioca UIO).

UINOIssuingCA2 (Potvrda drugog izdavačkog servera Ovjerioca UIO).


Zahtjevi i ugovori o izdavanju i korištenju kvalificiranih elektronskih potvrda

Za potrebe izdavanja i održavanja kvalificiranih elektronskih potvrda Ovjerilac UIO je propisao sledeće obrasce:

PDF Ugovor o pružanju usluga Ovjerioca Uprave za indirektno oporezivanje

PDF Prilog ugovora o pružanju usluga - Spisak zaposlenih

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde za potrebe pravnog lica ili državnog organa

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane potvrde za fizička lica povezana s pravnim licem

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane potvrde za fizička lica

PDF Zahtjev za promjenu statusa kvalificirane elektronske potvrde

PDF Zahtjev za deblokadu kartice i izdavanje novog PIN koda