Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda


Ovjeritelj UNO vrši izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda:


Postupak izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim osobama zaposlenim u pravnoj osobi

Izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda korisniku koji je zaposlen u pravnoj osobi vrši se u sljedećim koracima:

 1. Ovlašteni predstavnik pravnog lica popunjava, potpisuje i dostavlja sljedeće:
 2. Ovjeritelj UNO pravnoj osobi na osnovu spiska zaposlenih i vrste usluge elektroničkom poštom dostavlja predračun po važećem cjeniku usluga Ovjeritelja UNO.
 3. Nakon ispunjavanja financijskih obveza i sklapanja ugovora o pružanju usluga Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje pristupa se obradi pojedinačnih zahtjeva zaposlenih u pravnoj osobi.
 4. Svaka fizička osoba sa spiska zaposlenih popunjava, potpisuje i lično donosi sljedeće:
 5. Vrši se provjera identiteta svake osobe prije izdavanja kvalificirane elektroničke potvrde.
 6. Ovjeritelj UNO priprema ugovor o izdavanju i korištenju kvalificirane elektroničke potvrde koji se sklapa sa svakom fizičkom osobom, vrši izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde za korisnika i priprema paket za preuzimanje (potvrda na smart kartici, čitač kartica, potreban softver za instaliranje).
 7. Zaposleni vrši preuzimanje paketa u grupi za informacione tehnologije UNO u regionalnom uredu u kome je zahtjev podnesen i pri tome potpisuje izjavu o preuzimanju smart kartice.

Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih ureda UNO:
Regionalni ured Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni ured Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni ured Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni ured Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

NAPOMENA: Ukoliko je u pitanju pravna osoba koja želi da uspostavi elektroničko poslovanje sa UNO, može se zajedno sa dokumentacijom iz tačke 1. dostaviti i:


Postupak izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim osobama

Izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda korisniku koji se identificira kao fizička osoba vrši se u sljedećim koracima:

 1. Korisnik popunjava, potpisuje i lično donosi:
 2. Nakon provjere identiteta korisniku se dostavlja predračun zavisnoti od vrste usluge a u skladu sa cjenovnikom usluga Ovjeritelja UNO.
 3. Ovjeritelj UNO priprema ugovor o izdavanju i korištenju kvalificirane elektroničke potvrde koji se sklapa sa korisnikom, vrši izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde za korisnika i priprema paket za preuzimanje (potvrda na smart kartici, čitač kartica, potreban softver za instaliranje).
 4. Korisnik vrši preuzimanje paketa u grupi za informacione tehnologije UNO u regionalnom uredu u kome je zahtjev podnesen i pri tome potpisuje izjavu o preuzimanju smart kartice.