Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Usluge korisnicimaIzdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda

Ovjerilac UIO vrši izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda:

Detaljnije o postupku izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda možete pročitati ovdje


Instalacija i upotreba kartica

Prije upotrebe SMART kartica na Vašem računaru potrebno je izvršiti instalaciju klijentskog softvera.

Detalje o procesu instalacije softvera, procesima aktivacije kartice, učitavanju potvrda Ovjerioca UIO i eksportiranju korisničkih potvrda sa SMART kartica možete pronaći ovdje


Promjena statusa kvalificirane elektronske potvrde

U slučaju gubitka, oštećenja, promjene podataka, prestanka rada zaposlenog u pravnom licu ili drugih razloga koji su utvrđeni zakonom o elektronskom potpisu i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast potrebno je izvršiti opoziv kvalificirane elektronske potvrde. Ako se razlozi za opoziv potvrde ne mogu odmah provjeriti potrebno je izvršiti suspenziju potvrde.

Detaljnije o proceduri za promjenu statusa elektronske potvrde možete pročitati ovdje


Deblokada kartice

Zajedno sa karticom na kojoj je kvalificirana elektronska potvrda korisniku se isporučuje i PIN kod za njeno aktiviranje. Ukoliko korisnik pet puta pogriješi PIN kod dolazi do zaključavanja kartice. Karticu je moguće otključati pomoću PUK koda koji se isporučuje zajedno sa PIN kodom. Ako se pet puta pogriješi sa ukucavanjem PUK koda dolazi do blokade kartice. U tom slučaju korisnik mora podnijeti zahtjev za deblokadu kartice da bi nastavio sa njenim korištenjem.

Detaljnije o proceduri za deblokadu kartice možete pročitati ovdje


Cjenovnik usluga

Ovjerilac UIO svoje usluge naplaćuje u skladu sa odlukom o utvrđivanju cijena usluga Ovjerioca UIO.

Detaljnije o cijenama usluga Ovjerioca UIO možete pročitati ovdje