Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Instalacija i upotreba karticaDa bi se koristila kartica izdana od strane Ovjerioca UIO na računaru se mora odraditi instalacija klijentskog softvera A.E.T. SafeSign kao i učitavanje potvrda Ovjerioca UIO. Za kartice izdane od strane Ovjerioca UIO nakon 05.12.2022. godine potrebno je uraditi aktivaciju kartice prije prve upotrebe. Kartice izdane od strane Ovjerioca UIO se mogu koristiti na više računara ali je na svakom računaru potrebno uraditi instalaciju softvera i učitavanje potvrda servera Ovjerioca UIO. U ovom dijelu možete pronaći i uputstvo za eksportiranje potvrda sa SMART kartica.


Instalacija softvera

Klijentski softver A.E.T. SafeSign 4.0.0.0. je moguće instalirati na 64-bitnim operativnim sistemima Windows 7 (SP1) i noviji (Windows 8.1, Windows 10, Windows 11). Preporuka Ovjerioca UIO je da na računaru na koji se instalira klijentski softver ne bude instaliran softver drugog ovjerioca jer može doći do nekompatibilnosti u radu za koju Ovjerilac UIO ne snosi odgovornost. Za instalaciju je potreban administratorski pristup računaru a na linku ispod možete preuzeti kratko uputstvo za instalaciju softvera.

PDF Instalacija drajvera i čitača

Linkovi za preuzimanje klijentskog softvera i drajvera su navedeni u uputstvu a možete ih pronaći i u linku ispod.

A.E.T. SafeSign 4.0.0.0. x64

DrajverAktivacija kartice

Za kartice izdane od strane Ovjerioca UIO nakon 05.12.2022. godine (Napomena: PIN kod kod ovih kartica sadrži 5 cifara) potrebno je uraditi aktivaciju kartice prije prve upotrebe. Aktivacija se radi samo jednom te ukoliko se proces ponovi dobićete poruku o grešci. Kratko uputstvo o procesu aktivacije možete pronaći na linku ispod.

PDF Aktivacija karticeUčitavanje potvrda servera Ovjerioca UIO

Za neometano korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda izdanih od strane Ovjerioca UIO potrebno je na računaru na kome se koriste izvršiti učitavanje potvrda servera Ovjerioca UIO (korjenskog i izdavačkog tijela). Kratko uputstvo o procesu učitavanja potvrda možete pronaći na linku ispod.

PDF Učitavanje potvrda Ovjerioca UIO

Linkovi za preuzimanje potvrda Ovjerioca UIO su navedeni u uputstvu a možete ih pronaći i u linku ispod.

UINORootCA (Potvrda korjenskog servera Ovjerioca UIO).

UINOIssuingCA1 (Potvrda prvog izdavačkog servera Ovjerioca UIO).Eksportiranje potvrda sa SMART kartice

U nekim slučajevima je potrebno uraditi eksportiranje korisničkih potvrda sa SMART kartica izdanih od strane Ovjerioca UIO (npr. deponovanje potvrda prilikom reguliranja elektronskog poslovanja sa UIO). Kratko uputstvo o procesu učitavanja potvrda možete pronaći na linku ispod.

PDF Eksportiranje potvrda sa SMART kartice