Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda


Ovjerilac UIO vrši izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda:

Podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda se vrši pomoću elektronskih formi izborom odgovarajuće vrste usluge na adresi: https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/bs/vrstaZahtjevaIzdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda fizičkim licima zaposlenim u pravnom licu

Podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda korisniku koji je zaposlen u pravnom licu vrši se u sljedećim koracima:

  1. Popunjava se zahtjev ispred pravnog lica (na gorenavedenoj adresi se odabira Zahtjev za izdavanje elektronske potvrde pravnom licu ) pri čemu se unosi i spisak povezanih lica koja se ovlaštuju za dobijanje kvalifikovanih elektronskih potvrda. Sa popunjene forme se preuzima dokumentacija ispred pravnog lica (Ugovor i spisak ovlaštenih lica - 4 primjerka i zahtjev pravnog lica - 1 primjerak). Vrši se verificiranje podnesenog zahtjeva tako što se na e-mail adresu pravnog lica šalje link za potvrdu zahtjeva. (Uz navedene obrasce ispred pravnog lica je potrebno dostaviti i ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra)
  2. Svako fizičko lice koje se nalazi na spisku zahtjeva pravnog lica putem e-mail adrese dobija link na formu za popunjavanje svojih podataka. Sa popunjene forme se preuzima zahtjev fizičkog lica povezanog sa pravnim licem (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde). Nakon popunjavanja ova lica takođe preko e-mail adrese dobijaju link za potvrdu unesenih podataka. (Uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta)

Uputstvo o postupku popunjavanja zahtjeva pravnog lica možete pronaći na linku ispod.

PDF Podnošenje zahtjeva - Pravno lice


Dokumentacija ispred pravnog lica (obrasci iz tačke 1. i ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra) se zajedno ili odvojeno sa dokumentacijom povezanih fizičkih lica (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde i ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta ) podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Nakon obrade dokumentacije od strane Ovjerioca UIO na e-mail adresu navedenu u zahtjevu pravnog lica se dostavlja instrukcija za plaćanje obveza po osnovu izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda.

NAPOMENA: Ukoliko je u pitanju pravno lice koje želi da uspostavi elektronsko poslovanje sa UIO, može se zajedno sa dokumentacijom iz tačke 1. dostaviti i:Izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda fizičkim licima

Popunjavanje zahtjeva za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde vrši se pomoću forme na adresi https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/bs/vrstaZahtjeva odabirom opcije Zahtjev za izdavanje elektronske potvrde fizičkom licu . Sa popunjene forme se preuzima obrazac zahtjeva (Zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde). Vrši se verificiranje podnesenog zahtjeva tako što se na e-mail adresu lica podnosioca šalje link za potvrdu zahtjeva. (Uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta)

Uputstvo o postupku popunjavanja zahtjeva fizičkog lica možete pronaći na linku ispod.

PDF Podnošenje zahtjeva - Fizičko lice


Dokumentacija podnosioca fizičkog lica (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde i ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta ) se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Nakon obrade dokumentacije od strane Ovjerioca UIO na e-mail adresu navedenu u zahtjevu fizičkog lica se dostavlja instrukcija za plaćanje obveza po osnovu izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda.