Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Dokumentacija


Zakonski i podzakonski akti

Ovjeritelj UNO vrši definiranje pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda sukladno slijedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

PDF Zakon o elektroničkom potpisu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 91/06),

PDF Zakon o elektroničkom dokumentu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/14),

PDF Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalificiranih potvrda ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17),

PDF Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektroničkog potpisa ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17).


Interna pravila pružanja usluga Ovjeritelja UNO

Ovjeritelj UNO je uvjete izdavanja i pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda definirao u sledećim dokumentima:

PDF Opći uvjeti izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda (PKI Disclosure Statement - PDS),

PDF Politika ovjeravanja Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje (Certification Policy - CP),

PDF Praktična pravila pružanja usluge ovjeravanja Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje (Certification Practices Statement - CPS).

PDF UNO profili potvrda (Lista svih profila potvrda koje izdaje Ovjeritelj UNO).


Potvrde izdavačkih poslužitelja Ovjeritelja UNO

UINORootCA (Potvrda korjenskog poslužitelja Ovjeritelja UNO).

UINOIssuingCA1 (Potvrda prvog izdavačkog poslužitelja Ovjeritelja UNO).

UINOIssuingCA2 (Potvrda drugog izdavačkog poslužitelja Ovjeritelja UNO).


Zahtjevi i ugovori o izdavanju i korištenju kvalificiranih elektroničkih potvrda

Svi obrasci zahtjeva vezanih za izdavanje i korištenje kvalificiranih elekroničkih potvrda Ovjeritelja UNO kao i ugovor o pružanju usluga (ugovor sa pravnom osobom - poslovnim subjektom) popunjavaju se pomoću elektroničkih formi dostupnih na adresi https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/hr/vrstaZahtjeva tako što se u ponuđenom meniju odabira željena vrsta zahtjeva.