Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje


Uprava za neizravno oporezivanje je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure – PKI) i kao ovjeritelj u smislu Zakona o elektroničkom potpisu („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/06) prisutna je kao ovjeritelj koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda, pod imenom Ovjeritelj UNO.

Od 12.05.2021. godine Ovjeritelj UNO je upisan u registar ovjeritelja u Bosni i Hercegovini koji se vodi pri Uredu za nadzor i akreditaciju ovjeritelja.

Ovjeritelj UNO vrši izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda u skladu sa zakonskim propisima, općim aktima i uputstvima Ovjeritelja UNO koja reguliraju ovu oblast. Uvjeti pod kojima Ovjeritelj UNO izdaje kvalificirane elektroničke potvrde su definirani u dokumentu Opći uvjeti izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda .

Opća pravila funkcioniranja Ovjeritelja UNO sadržana su u dokumentima:

Ovjeritelj UNO izdaje kvalificirane potvrde koje su u skladu sa eIDAS uredbom EU broj 910/2014, kreirane su po standardu X.509 verzija 3 i namijenjene su za verificiranje kvalificiranog elektroničkog potpisa.

Prilikom izdavanja korisnicima se kreiraju dvije elektroničke potvrde:

Kvalificirana elektronička potvrda se može izdati samo fizičkoj osobi, sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu. Fizička osoba ima pravo da u ime pravne osobe koristi kvalificiranu elektroničku potvrdu, ukoliko mu to dozvoli pravna osoba. Ukoliko Ovjeritelj UNO izdaje kvalificiranu elektroničku potvrdu fizičkoj osobi, koja je zaposlena u pravnoj osobi, u okviru atributa koji identificiraju korisnika nalaze se i podaci koji označavaju naziv pravne osobe.

Za izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde, korisnik je dužan da:

Korištenje kvalificirane elektroničke potvrde se ugovara na rok od pet godina i vezuje se za dan izdavanja potvrde.

Detaljnije o postupku izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda možete pročitati u dijelu Izdavanje kvalificiranih potvrda