Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Cjenik usluga


Visina naknade za usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda koje vrši Ovjeritelj UNO definirana je Odlukom o utvrđivanju cijene usluga izdavanja i korištenja kvalificiranih elektronickih potvrda („Službeni glasnik BiH“, broj: 78/20) Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje.

Usluge koje vrši Ovjeritelj UNO odnose se na izdavanje Smart card paketa koji čine: smart kartica sa kvalificiranom elektroničkom potvrdom generiranom od strane Ovjeritelja UNO, čitač smart kartice, middleware Smart card softver, izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde na postojeću smart karticu Ovjeritelja UNO i na deblokadu smart kartice.

Cijena usluga koje vrši Ovjeritelj UNO sadržana je u slijedećoj tabeli:

Redni broj Vrsta usluge Cijena usluge po komadu
1. Smart kartica sa kvalificiranom elektroničkom potvrdom, čitačem smart kartica i middleware Smart card softverom 180 KM
2. Smart kartica sa kvalificiranom elektroničkom potvrdom 120 KM
3. Kvalificirana elektronička potvrda na postojećoj smart kartici Ovjeritelja UNO 80 KM
4. Deblokada kartice 25 KM

Naknada za usluge Ovjeritelja UNO se plaća na osnovu predračuna koji dostavlja Ovjeritelj UNO, a prije izdavanja kvalificirane elektroničke potvrde, odnosno izvršenja usluge Ovjeritelja UNO.