Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Usluge korisnicimaIzdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda

Ovjeritelj UNO vrši izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda:

Detaljnije o postupku izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda možete pročitati ovdje


Instalacija i upotreba kartica

Prije uporabe SMART kartica na Vašem računalu potrebno je izvršiti instalaciju klijentskog softvera.

Detalje o procesu instalacije softvera, procesima aktivacije kartice, učitavanju potvrda Ovjeriteljaa UNO i eksportiranju korisničkih potvrda sa SMART kartica možete pronaći ovdje


Promjena statusa kvalificirane elektroničke potvrde

U slučaju gubitka, oštećenja, promjene podataka, prestanka rada zaposlenog u pravnoj osobi ili drugih razloga koji su utvrđeni zakonom o elektroničkom potpisu i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast potrebno je izvršiti opoziv kvalificirane elektroničke potvrde. Ako se razlozi za opoziv potvrde ne mogu odmah provjeriti potrebno je izvršiti suspenziju potvrde.

Detaljnije o proceduri za promjenu statusa elektroničke potvrde možete pročitati ovdje


Deblokada kartice

Zajedno sa karticom na kojoj je kvalificirana elektronička potvrda korisniku se isporučuje i PIN kod za njeno aktiviranje. Ukoliko korisnik pet puta pogriješi PIN kod dolazi do zaključavanja kartice. Karticu je moguće otključati pomoću PUK koda koji se isporučuje zajedno sa PIN kodom. Ako se pet puta pogriješi sa ukucavanjem PUK koda dolazi do blokade kartice. U tom slučaju korisnik mora podnijeti zahtjev za deblokadu kartice da bi nastavio sa njenim korištenjem.

Detaljnije o proceduri za deblokadu kartice možete pročitati ovdje


Cjenik usluga

Ovjeritelj UNO svoje usluge naplaćuje sukladno odluci o utvrđivanju cijena usluga Ovjeritelja UNO.

Detaljnije o cijenama usluga Ovjeritelja UNO možete pročitati ovdje