Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda


Ovjeritelj UNO vrši izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda:

Podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda se vrši pomoću elektroničkih formi izborom odgovarajuće vrste usluge na adresi: https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/hr/vrstaZahtjevaIzdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda fizičkim osobama zaposlenim u pravnoj osobi

Podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda korisniku koji je zaposlen u pravnoj osobi vrši se u sljedećim koracima:

  1. Popunjava se zahtjev ispred pravne osobe (na gorenavedenoj adresi se odabira Zahtjev za izdavanje elektroničke potvrde pravnoj osobi ) pri čemu se unosi i spisak povezanih osoba koja se ovlaštuju za dobijanje kvalificiranih elektroničkih potvrda. Sa popunjene forme se preuzima dokumentacija ispred pravne osobe (Ugovor i spisak ovlaštenih osoba - 4 primjerka i zahtjev pravne osoba - 1 primjerak). Vrši se verificiranje podnesenog zahtjeva tako što se na e-mail adresu pravne osobe šalje link za potvrdu zahtjeva. (Uz navedene obrasce ispred pravne osobe je potrebno dostaviti i ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra)
  2. Svaka fizička osoba koja se nalazi na spisku zahtjeva pravne osobe putem e-mail adrese dobija link na formu za popunjavanje svojih podataka. Sa popunjene forme se preuzima zahtjev fizičke osobe povezane sa pravnom osobom (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde). Nakon popunjavanja ove osobe također preko e-mail adrese dobijaju link za potvrdu unesenih podataka. (Uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju identifikacijskog dokumenta)

Uputstvo o postupku popunjavanja zahtjeva pravne osobe možete pronaći na linku ispod.

PDF Podnošenje zahtjeva - Pravna osoba


Dokumentacija ispred pravne osobe (obrasci iz tačke 1. i ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra) se zajedno ili odvojeno sa dokumentacijom povezanih fizičkih osoba (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde i ovjerena fotokopija identifikacijskog dokumenta ) podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih ureda UNO:

Regionalni ured Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni ured Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni ured Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni ured Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Nakon obrade dokumentacije od strane Ovjeritelja UNO na e-mail adresu navedenu u zahtjevu pravne osobe se dostavlja instrukcija za plaćanje obveza po osnovu izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda.

NAPOMENA: Ukoliko je u pitanju pravna osoba koja želi da uspostavi elektroničko poslovanje sa UNO, može se zajedno sa dokumentacijom iz tačke 1. dostaviti i:Izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda fizičkim osobama

Popunjavanje zahtjeva za izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde vrši se pomoću forme na adresi https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/hr/vrstaZahtjeva odabirom opcije Zahtjev za izdavanje elektroničke potvrde fizičkoj osobi . Sa popunjene forme se preuzima obrazac zahtjeva (Zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde). Vrši se verificiranje podnesenog zahtjeva tako što se na e-mail adresu lica podnosioca šalje link za potvrdu zahtjeva. (Uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju identifikacijskog dokumenta)

Uputstvo o postupku popunjavanja zahtjeva fizičke osobe možete pronaći na linku ispod.

PDF Podnošenje zahtjeva - Fizička osoba


Dokumentacija podnositelja fizičke osobe (zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektroničke potvrde i ovjerena fotokopija identifikacijskog dokumenta ) se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih ureda UNO:

Regionalni ured Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni ured Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni ured Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni ured Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Nakon obrade dokumentacije od strane Ovjeritelja UNO na e-mail adresu navedenu u zahtjevu fizičke osobe se dostavlja instrukcija za plaćanje obveza po osnovu izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda.