Овјерилац Управе за индиректно опорезивање - Контакт информације


Овјерилац УИО заприма захтјеве корисника и врши уручивање квалификованих електронских потврда преко локација регионалних центара Управе за индиректно опорезивање.


Регионални центар Бања Лука

Адреса: Улица Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука

e-mail: pki.bl@uino.gov.ba


Регионални центар Мостар

Адреса: Родоч бб, 88 000 Мостар

e-mail: pki.mo@uino.gov.ba


Регионални центар Сарајево

Адреса: Змаја од Босне 47б, 71 000 Сарајево

e-mail: pki.sa@uino.gov.ba


Регионални центар Тузла

Адреса: Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75 000 Мостар

e-mail: pki.tz@uino.gov.ba