Овјерилац Управe за индиректно опорезивање - Цјеновник услуга


Висина накнаде за услуге издавања квалификованих електронских потврда које врши Овјерилац УИО дефинисана је Одлуком о утврђивању цијене услуга издавања и коришћења квалификованих електронских потврда („Службени гласник БиХ“, број: 78/20) Управног одбора Управе за индиректно опорезивање.

Услуге које врши Овјерилац УИО односе се на издавање Smart card пакета који чине: смарт картица са квалификованом електронском потврдом генерисаном од стране Овјериоца УИО, читач смарт картице, middleware Smart card софтвер, издавање квалификоване електронске потврде на постојећу смарт картицу Овјериоца УИО и на деблокаду смарт картице.

Цијена услуга које врши Овјерилац УИО садржана је у слиједећој табели:

Редни број Врста услуге Цијена услуге по комаду
1. Смарт картица са квалификованом електронском потврдом, читачем смарт картица и middleware Smart card софтвером 180 КМ
2. Смарт картица са квалификованом електронском потврдом 120 КМ
3. Квалификована електронска потврда на постојећој смарт картици Овјериоца УИО 80 КМ
4. Деблокада картице 25 КМ

Накнада за услуге Овјериоца УИО се плаћа на основу предрачуна који доставља Овјерилац УИО, а прије издавања квалификоване електронске потврде, односно извршења услуге Овјериоца УИО.