Овјерилац Управe за индиректно опорезивање - Услуге корисницимаИздавање квалификованих електронских потврда

Овјерилац УИО врши издавање квалификованих електронских потврда:

Детаљније о поступку издавања квалификованих електронских потврда можете прочитати овдје


Инсталација и употреба картица

Прије употребе SMART картица на Вашем рачунару потребно је извршити инсталирање клијентског софтвера.

Детаље о процесу инсталирања софтвера, процесима активирања картице, учитавању потврда Овјериоца УИО и експортовању корисничких потврда са SMART картица можете пронаћи овдје


Промјена статуса квалификоване електронске потврде

У случају губитка, оштећења, промјене података, престанка рада запосленог у правном лицу или других разлога који су утврђени законом о електронском потпису и другим прописима који регулишу ову област потребно је извршити опозив квалификоване електронске потврде. Ако се разлози за опозив потврде не могу одмах провјерити потребно је извршити суспензију потврде.

Детаљније о процедури за промјену статуса електронске потврде можете прочитати овдје


Деблокада картице

Заједно са картицом на којој је квалификована електронска потврда кориснику се испоручује и PIN код за њено активирање. Уколико корисник пет пута погријеши PIN код долази до закључавања картице. Картицу је могуће откључати помоћу PUK кода који се испоручује заједно са PIN кодом. Ако се пет пута погријеши са укуцавањем PUK кода долази до блокаде картице. У том случају корисник мора поднијети захтјев за деблокаду картице да би наставио са њеним коришћењем.

Детаљније о процедури за деблокаду картице можете прочитати овдје


Цјеновник услуга

Овјерилац УИО своје услуге наплаћује у складу са одлуком о утврђивању цијена услуга Овјериоца УИО.

Детаљније о цијенама услуга Овјериоца УИО можете прочитати овдје