Овјерилац Управe за индиректно опорезивање - Инсталација и употреба картицаДа би се користила картица издата од стране Овјериоца УИО на рачунару се мора одрадити инсталација клијентског софтвера A.E.T. SafeSign као и учитавање потврда Овјериоца УИО. За картице издате од стране Овјериоца УИО након 05.12.2022. године потребно је урадити активацију картице прије прве употребе. Картице издате од стране Овјериоца УИО се могу користити на више рачунара али је на сваком рачунару потребно урадити инсталирање софтвера и учитавање потврда сервера Овјериоца УИО. У овом дијелу можете пронаћи и упутство за експортовање потврда са SMART картица.


Инсталирање софтвера

Клијентски софтвер A.E.T. SafeSign 4.0.0.0. је могуће инсталирати на 64-битним оперативним системима Windows 7 (SP1) и новији (Windows 8.1, Windows 10, Windows 11). Препорука Овјериоца УИО је да на рачунару на који се инсталира клијентски софтвер не буде инсталиран софтвер другог овјериоца јер може доћи до некомпатибилности у раду за коју Овјерилац УИО не сноси одговорност. За инсталацију је потребан администраторски приступ рачунару а на линку испод можете преузети кратко упутство за инсталацију софтвера.

PDF Инсталирање драјвера и читача

Линкови за преузимање клијентског софтвера и драјвера су наведени у упутству а можете их пронаћи и у линку испод.

A.E.T. SafeSign 4.0.0.0. x64

ДрајверАктивирање картице

За картице издате од стране Овјериоца УИО након 05.12.2022. године (Напомена: PIN код код ових картица садржи 5 цифара) потребно је урадити активирање картице прије прве употребе. Активирање се ради само једном те уколико се процес понови добићете поруку о грешци. Кратко упутство о процесу активирања можете пронаћи на линку испод.

PDF Активирање картицеУчитавање потврда сервера Овјериоца УИО

За несметано коришћење квалификованих електронских потврда издатих од стране Овјериоца УИО потребно је на рачунару на коме се користе извршити учитавање потврда сервера Овјериоца УИО (корјенског и издавачког тијела). Кратко упутство о процесу учитавања потврда можете пронаћи на линку испод.

PDF Учитавање потврда Овјериоца УИО

Линкови за преузимање потврда Овјериоца УИО су наведени у упутству а можете их пронаћи и у линку испод.

UINORootCA (Потврда корјенског сервера Овјериоца УИО).

UINOIssuingCA1 (Потврда првог издавачког сервера Овјериоца УИО).Експортовање потврда са SMART картице

У неким случајевима је потребно урадити експортовање корисничких потврда са SMART картица издатих од стране Овјериоца УИО (нпр. депоновање потврда приликом регулисања електронског пословања са УИО). Кратко упутство о процесу учитавања потврда можете пронаћи на линку испод.

PDF Експортовање потврда са SMART картице