Овјерилац Управe за индиректно опорезивање - Издавање квалификованих електронских потврда


Овјерилац УИО врши издавање квалификованих електронских потврда:


Поступак издавања квалификованих потврда физичким лицима запосленим у правном лицу

Издавање квалификованих електронских потврда кориснику који је запослен у правном лицу врши се у сљедећим корацима:

 1. Овлаштени представник правног лица попуњава, потписује и доставља сљедеће:
 2. Овјерилац УИО правном лицу на основу списка запослених и врсте услуге електронском поштом доставља предрачун по важећем цјеновнику услуга Овјериоца УИО.
 3. Након испуњавања финансијских обавеза и склапања уговора о пружању услуга Овјериоца Управе за индиректно опорезивање приступа се обради појединачних захтјева запослених у правном лицу.
 4. За свако физичко лице са списка запослених се попуњава, потписује и доставља сљедеће:
 5. Врши се провјера идентитета сваког лица прије издавања квалификоване електронске потврде.
 6. Овјерилац УИО припрема уговор о издавању и коришћењу квалификоване електронске потврде који се склапа са сваким физичким лицем, врши издавање квалификоване електронске потврде за корисника и припрема пакет за преузимање (потврда на смарт картици, читач картица, потребан софтвер за инсталирање).
 7. Запослени врши преузимање пакета у групи за информационе технологије у регионалном центру УИО у коме је затјев поднесен и при томе потписује изјаву о преузимању смарт картице.

Документација из тачке 1. се подноси Групи за информационе технологије у неком од регионалних центара УИО:
Регионални центар Бања Лука Улица Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука
Регионални центар Мостар Родоч бб, 88000 Мостар
Регионални центар Сарајево Змаја од Босне 47б, 71000 Сарајево
Регионални центар Тузла Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75000 Тузла

НАПОМЕНА: Уколико је у питању правно лице које жели да успостави електронско пословање са УИО, може се заједно са документацијом из тачке 1. доставити и:


Поступак издавања квалификованих потврда физичким лицима

Издавање квалификованих електронских потврда кориснику који се идентификује као физичко лице врши се у сљедећим корацима:

 1. Корисник попуњава, потписује и лично доноси:
 2. Након провјере идентитета кориснику се доставља предрачун зависности од врсте услуге а у складу са цјеновником услуга Овјериоца УИО.
 3. Овјерилац УИО припрема уговор о издавању и коришћењу квалификоване електронске потврде који се склапа са корисником, врши издавање квалификоване електронске потврде за корисника и припрема пакет за преузимање (потврда на смарт картици, читач картица, потребан софтвер за инсталирање).
 4. Корисник врши преузимање пакета у групи за информационе технологије у регионалном центру УИО у коме је затјев поднесен и при томе потписује изјаву о преузимању смарт картице.