Овјерилац Управe за индиректно опорезивање - Издавање квалификованих електронских потврда


Овјерилац УИО врши издавање квалификованих електронских потврда:

Подношење захтјева за издавање квалификованих електронских потврда се врши помоћу електронских форми избором одговарајуће врсте услуге на адреси: https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/sr-cyrl/vrstaZahtjevaИздавање квалификованих електронских потврда физичким лицима запосленим у правном лицу

Подношење захтјева за издавање квалификованих електронских потврда кориснику који је запослен у правном лицу врши се у следећим корацима:

  1. Попуњава се захтјев испред правног лица (на горенаведеној адреси се одабира Захтјев за издавање електронске потврде правном лицу ) при чему се уноси и списак повезаних лица која се овлашћују за добијање квалификованих електронских потврда. Са попуњене форме се преузима документација испред правног лица (Уговор и списак овлашћених лица - 4 примјерка и захтјев правног лица - 1 примјерак). Врши се верификација поднесеног захтјева тако што се на e-mail адресу правног лица шаље линк за потврду захтјева. (Уз наведене обрасце испред правног лица је потребно доставити и овјерену фотокопију актуелног извода из судског регистра)
  2. Свако физичко лице које се налази на списку захтјева правног лица путем e-mail адресе добија линк на форму за попуњавање својих података. Са попуњене форме се преузима захтјев физичког лица повезаног са правним лицем (захтјев за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде). Након попуњавања ова лица такође преко e-mail адресе добијају линк за потврду унесених података. (Уз попуњен образац захтјева за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде потребно је доставити и овјерену фотокопију идентификационог документа)

Упутство о поступку попуњавања захтјева правног лица можете пронаћи на линку испод.

PDF Подношење захтјева - Правно лице


Документација испред правног лица (обрасци из тачке 1. и овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра) се заједно или одвојено са документацијом повезаних физичких лица (захтјев за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде и овјерена фотокопија идентификационог документа ) подноси Групи за информационе технологије у неком од регионалних центара УИО:

Регионални центар Бања Лука Улица Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука
Регионални центар Мостар Родоч бб, 88000 Мостар
Регионални центар Сарајево Змаја од Босне 47б, 71000 Сарајево
Регионални центар Тузла Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75000 Тузла

Након обрадe документацијe од стране Овјериоца УИО на e-mail адресу наведену у захтјеву правног лица се доставља инструкција за плаћање обавеза по основу издавања квалификованих електронских потврда.

НАПОМЕНА: Уколико је у питању правно лице које жели да успостави електронско пословање са УИО, може се заједно са документацијом из тачке 1. доставити и:Издавање квалификованих електронских потврда физичким лицима

Попуњавање захтјева за издавање квалификоване електронске потврде врши се помоћу форме на адреси https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/sr-cyrl/vrstaZahtjeva одабиром опције Захтјев за издавање електронске потврде физичком лицу . Са попуњене форме се преузима образац захтјева (Захтјев за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде). Врши се верификација поднесеног захтјева тако што се на e-mail адресу лица подносиоца шаље линк за потврду захтјева. (Уз попуњен образац захтјева за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде потребно је доставити и овјерену фотокопију идентификационог документа)

Упутство о поступку попуњавања захтјева физичког лица можете пронаћи на линку испод.

PDF Подношење захтјева - Физичко лице


Документација подносиоца физичког лица (захтјев за издавање и коришћење квалификоване електронске потврде и овјерена фотокопија идентификационог документа ) се подноси Групи за информационе технологије у неком од регионалних центара УИО:

Регионални центар Бања Лука Улица Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука
Регионални центар Мостар Родоч бб, 88000 Мостар
Регионални центар Сарајево Змаја од Босне 47б, 71000 Сарајево
Регионални центар Тузла Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75000 Тузла

Након обрадe документацијe од стране Овјериоца УИО на e-mail адресу наведену у захтјеву физичког лица се доставља инструкција за плаћање обавеза по основу издавања квалификованих електронских потврда.